strona główna | aukcje | raporty | intranet

Lokalizacja: Oferty
 
Oferty  

 

Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na regenerację zasisków hamulcowych.

Załączniki 

Dodano: 11.07.2018 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na regenerację wtryskiwaczy i pomp wtryskowych.

Załączniki 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
23.07.2018 r.


Dodano: 11.06.2018 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na wykonanie naprawy wjazdu na teren spółki.

Treść ogłoszenia 

Załączniki 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
22.06.2018 r.

Dodano: 23.05.2018 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na zgłoszenie udziału w pisemnym przetargu z negocjacjami na dzierżawę stacji paliw „Paliwko na Składowej” w Białymstoku.

Treść ogłoszenia 

Warunki przetargu 

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. infromuje, że do kolenjego etapu zostały wybrane firmy:

Firmy zakwalifikowane 
07.06.2018 r.

Dodano: 21.05.2018 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na regenerację rozruszników autobusowych na rok 2018.

Warunki przetargu 

Dodano: 12.03.2018 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego naprawy foteli kierowców marki ISRI na rok 2018.

Warunki przetargu 

Dodano: 14.02.2018 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego realizacji sukcesywnych dostaw narzędzi.

Załączniki 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
06.03.2018 r.

Dodano: 01.02.2018 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego wyboru odbiorcy olejów przepracowanych.

Treść ogłoszenia 

Dodano: 30.01.2018 r.


Przetarg nieograniczony

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na hurtowe dostawy oleju napędowego ON transportem wykonawcy.

Treść ogłoszenia i SIWZ 

Do Zamawiającego w terminie składania ofert wpłynęły pytania. W załączeniu treść odpowiedzi.

Załącznik 1 - Odpowiedzi na pytania 
29.01.2018 r.

Załącznik 2 - Odpowiedzi na pytania 
29.01.2018 r.

Załącznik 3 - Odpowiedzi na pytania 
01.02.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert przetargu na hurtowe dostawy oleju napędowego transportem wykonawcy:

Informacja (pdf) 
16.02.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
01.03.2018 r.

Dodano: 17.01.2018 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego realizacji sukcesywnych dostaw materiałów lakierniczych zgodnie z zapotrzebowaniem.

Załączniki 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
05.01.2018 r.

Dodano: 20.12.2017 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego realizacji sukcesywnych dostaw narzędzi.

Załączniki 

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu składania ofert

Informacja 
27.12.2017 r.

W związku z brakiem ofert postępowanie zostało unieważnione

Dodano: 20.12.2017 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na dostawy części zamiennych do autobusów na rok 2018.

Warunki przetargu 

Do Zamawiającego w terminie składania ofert wpłynęły pytania. W załączeniu treść odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytania 
20.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
15.01.2018 r.

Dodano: 15.12.2017 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na regenerację skrzyń biegów, silników oraz tylnych mostów do autobusów na rok 2018.

Warunki przetargu 

Do Zamawiającego w terminie składania ofert wpłynęły pytania. W załączeniu treść odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytania 
20.12.2017 r.

Odpowiedzi na pytania 
22.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
15.01.2018 r.

Dodano: 15.12.2017 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego zakupu opon nowych, opon bieżnikowanych oraz usługi bieżnikowania opon użytkowanych.

Załączniki 

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. wyjaśnia, iż w trwającym przetargu ofertowym prowadzonym zgodnie z obowiązującym w Spółce regulaminem udzielania zamówień na dostawy opon nowych, bieżnikowanych oraz regenerację użytkowanych na 2018r pojawiła się oczywista omyłka pisarska dotycząca opisu przedmiotu zamówienia. W związku z zaistniałą sytuacją zamawiający załączna poprawny druk formularza cenowego wraz z projektem umowy.

Wyjaśnienie 

Poprawione załączniki 

14.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
21.12.2017 r.

Dodano: 11.12.2017 rPrzetarg nieograniczony

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na hurtowe dostawy skroplonego gazu ropopochodnego LPG transportem wykonawcy.

Treść ogłoszenia i SIWZ 

Do Zamawiającego w terminie składania ofert wpłynęły pytania. W załączeniu treść odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytania 
29.11.2017 r.

Odpowiedzi na pytania 
08.12.2017 r.

Odpowiedzi na pytania 
08.12.2017 r.

Odpowiedzi na pytania 
11.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na hurtowe dostawy gazu skroplonego LPG transportem wykonawcy

Informacja (pdf) 
13.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
19.12.2017 r.

Dodano: 13.11.2017 r.Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na usługę ubezpieczenia składników majątku i ubezpieczenia komunikacyjnego posiadanych pojazdów na 2018 rok.

Treść ogłoszenia 

Warunki przetargu 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
30.11.2017 r.


Dodano: 13.11.2017 rOgłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na zakup olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, maszynowych oraz smarów do autobusów miejskich na 2018 rok.

Treść ogłoszenia 

Załącznik 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
30.11.2017 r.


Dodano: 06.11.2017 rPrzetarg nieograniczony

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej PB95 transportem wykonawcy.

Treść ogłoszenia i SIWZ 

Do Zamawiającego w terminie składania ofert wpłynęły pytania. W załączeniu treść odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytania 
17.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert przetargu na dostawy benzyny bezołowiowej PB95 transportem wykonawcy:

Informacja (pdf) 
06.12.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
15.12.2017 r.

Dodano: 03.11.2017 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego wykonania prac remontowych.

Treść ogłoszenia 
04.08.2017 r.

Załącznik 
04.08.2017 r.

Wybór oferty 
30.08.2017 r.


Dodano: 04.08.2017 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego sprzedaży lamp oświetleniowych.

Informacja o ofertcie sprzedaży lamp oświetleniowych:

Informacja (pdf) 
09.05.2017 r.


Dodano: 12.05.2017 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na dostawy gazu skroplonego LPG transportem wykonawcy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Treść ogłoszenia 
31.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert przetargu na dostawy gazu skroplonego LPG transportem wykonawcy:

Informacja (pdf) 
09.05.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
19.05.2017 r.


Dodano: 31.03.2017 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na dostawy gazu skroplonego LPG transportem wykonawcy.
Do Zamawiającego w terminie składania ofert wpłynęły pytania. W załączeniu treść odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytania 
27.02.2017 r.

Odpowiedzi na pytania 
14.03.2017 r.

Treść ogłoszenia i SIWZ 

Informacja z otwarcia ofert przetargu na dostawy gazu skroplonego LPG transportem wykonawcy:

Informacja (pdf) 
15.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych:

Informacja (pdf) 
20.03.2017 r.

Dodano: 14.02.2017 r.


Przetarg nieograniczony

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej PB95 transportem wykonawcy.

Treść ogłoszenia i SIWZ 

Informacja z otwarcia ofert przetargu na hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej PB95 transportem wykonawcy:

Informacja (pdf) 
20.02.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
24.02.2017 r.

Dodano: 24.01.2017 r.


Przetarg nieograniczony

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na hurtowe dostawy oleju napędowego transportem wykonawcy.

Treść ogłoszenia i SIWZ 

Do Zamawiającego w terminie składania ofert wpłynęły pytania w postępowaniu na hurtowe dostawy oleju napędowego transportem wykonawcy. W załączeniu treść odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytania 
07.02.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert przetargu na hurtowe dostawy oleju napędowego transportem wykonawcy:

Informacja (pdf) 
22.02.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
02.03.2017 r.

Dodano: 24.01.2017 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego realizacji sukcesywnych dostaw części zamiennych do autobusów

Treść ogłoszenia 

Do Zamawiającego w terminie składania ofert wpłynęły pytania w postępowaniu dotyczącym realizacji dostaw części zamiennych do autobusów. W załączeniu treść odpowiedzi.

Odpowiedzi na pytania 
25.01.2017 r.

Odpowiedzi na pytania, część 2 
27.01.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
07.02.2017 r.

Dodano: 16.01.2017 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego realizacji sukcesywnych dostaw narzędzi.

Treść ogłoszenia 

Do Zamawiającego w terminie składania ofert wpłynęły pytania w postępowaniu dotyczącym realizacji dostaw narzędzi w roku 2017. W załączeniu treść odpowiedzi, wykaz zaktualizowanego asortymentu oraz modyfikacja warunków zamówienia.

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja warunków postępowania 
13.01.2017 r.

Uszczegółowienie w zakresie narzędzi producent BOSCH 
16.01.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
27.01.2017 r.

Dodano: 09.01.2017 r.


Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na regenerację skrzyń biegów, silników oraz tylnych mostów do autobusów na rok 2017.

Treść ogłoszenia 

Załączniki 

Zmiana terminu składania ofert 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące regeneracji skrzyń biegów, silników oraz tylnych mostów do autobusów na rok 2017. Odpowiedzi w załączniku:

Załącznik 1 - Odpowiedź na pytanie 
22.12.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
09.01.2017 r.

Dodano: 16.12.2016 r.Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego zakupu opon nowych, opon bieżnikowanych oraz usługi bieżnikowania opon użytkowanych.

Treść ogłoszenia 

Załączniki 

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zakupu opon nowych, opon bieżnikowanych oraz usługi bieżnikowania opon użytkowanych. Odpowiedzi w załączniku:

Załącznik 1 - Odpowiedź na pytanie 
12.12.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
19.12.2016 r.


Dodano: 08.12.2016 r.Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na zakup olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, maszynowych oraz smarów do autobusów miejskich na 2017 rok.

Treść ogłoszenia 

Załącznik 

Do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną pytania dotyczące zakupu olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, maszynowych oraz smarów do autobusów miejskich na 2017 rok. Odpowiedzi w załączniku:

Załącznik 1 - Odpowiedź na pytanie 
18.11.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
02.12.2016 r.

Dodano: 10.11.2016 rOgłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego postępowania na usługę ubezpieczenia składników majątku i ubezpieczenia komunikacyjnego posiadanych pojazdów na 2017 rok.

Treść ogłoszenia 

Załączniki 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
17.11.2016 r.

Dodano: 28.10.2016 rOgłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż środków trwałych będących na wyposażeniu Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Treść ogłoszenia 

Dodano: 19.10.2016 r.Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego wykonania naprawy placu manewrowo - postojowego.

Treść ogłoszenia 
30.09.2016 r.

Załącznik 
03.10.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
17.10.2016 r.

Dodano: 30.09.2016 r.Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego wykonania placu z miejscami parkingowymi.

Treść ogłoszenia 
29.09.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
17.10.2016 r.

Dodano: 29.09.2016 r.Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego wykonania modernizacji wewnątrzzakładowej instalacji wodociągowej.

Treść ogłoszenia 
31.08.2016 r.

Załącznik 
31.08.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
12.09.2016 r.

Dodano: 31.08.2016 r.Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego wykonania remontu części budynku z przeznaczeniem na szatnię pracowniczą.

Treść ogłoszenia 
22.07.2016 r.

Regulamin oraz załączniki (ZIP) 
22.07.2016 r.

Uzupełnienie załączników 
22.07.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
01.09.2016 r.

Dodano: 22.07.2016 r.Ogłoszenie

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego wykonania zabezpieczenia dachu budynku stacji obsługi.

Treść ogłoszenia 
15.07.2016 r.


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
01.09.2016 r.

Dodano: 15.07.2016 r.Przetarg ofertowy

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie placu manewrowego wraz z infrastrukturą oraz likwidacją obecnie użytkowanego..

Treść ogłoszenia i SWZ 

Sprostowanie specyfikacji warunków zamówienia oraz ogłoszenia dotyczącego wykonania placu manewrowego wraz z infrastrukturą oraz likwidacja obecnie użytkowanego.

Załącznik 1 - Sprostowanie SWZ 
24.03.2016 r.

Informacja o przetargu na wykonanie placu manewrowego.

Załącznik 2 
29.03.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
11.04.2016 r.

Dodano: 22.03.2016 r.Przetarg nieograniczony

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na hurtowe dostawy skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) transportem wykonawcy.

Treść ogłoszenia i SIWZ 

Do Zamawiającego wpłynęło drogą elektroniczną pytanie w przetargu nieograniczonym na hurtowe dostawy gazu skroplonego LPG transportem wykonawcy, znak sprawy: KPKM/ZP/04/2016. Odpowiedź w załączniku:

Załącznik 1 - Odpowiedź na pytanie 
17.02.2016 r.

Załącznik 2 - Odpowiedź na pytanie 
04.03.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
25.03.2016 r.

Dodano: 15.02.2016 r.Ogłoszenie o zamówieniu

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza zamówienie o Leasing operacyjny, 4 sztuk fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2016 roku, niskopodłogowych, miejskich autobusów przegubowych jednej marki, jednego modelu i jednego typu..

Szczegóły ogłoszenia i SIWZ 

W związku z otrzymaną prośbą Zamawiający zamieszcza wersję edytowalną Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, dotyczącą przetargu nieograniczonego sektorowego na leasing operacyjny, w zamian za umówione opłaty leasingowe, 4 sztuk fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2016 roku, niskopodłogowych, miejskich autobusów przegubowych jednej marki, jednego modelu i jednego typu..

Edytowalna wersja SIWZ 

Do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną pytania w przetargu nieograniczonym sektorowym na leasing operacyjny, w zamian za umówione opłaty leasingowe, 4 sztuk fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2016 roku, niskopodłogowych, miejskich autobusów przegubowych jednej marki, jednego modelu i jednego typu, znak sprawy: KPKM/ZP/03/2016. Odpowiedzi w załączniku:

Załącznik 1 - Odpowiedź na pytanie 
19.02.2016 r.

Załącznik 2 - Odpowiedź na pytanie 
22.02.2016 r.

Załącznik 3 - Odpowiedź na pytanie 
25.02.2016 r.

Załącznik 4 - Odpowiedź na pytanie 
03.03.2016 r.

Załącznik 5 - Odpowiedź na pytanie 
03.03.2016 r.

Załącznik 6 - Odpowiedź na pytanie 
03.03.2016 r.

Załącznik 7 - Odpowiedź na pytanie 
03.03.2016 r.

Załącznik 8 - Odpowiedź na pytanie 
10.03.2016 r.

Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczące przetargu nieograniczonego sektorowego na leasing operacyjny, w zamian za umówione opłaty leasingowe, 4 sztuk fabrycznie nowych, wyprodukowanych w 2016 roku, niskopodłogowych, miejskich autobusów przegubowych jednej marki, jednego modelu i jednego typu..

Zmiany w SIWZ 
03.03.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
04.04.2016 r.

Dodano: 08.02.2016 r..Przetarg nieograniczony

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na hurtowe dostawy oleju napędowego transportem wykonawcy.

Treść ogłoszenia i SIWZ 

Do Zamawiającego wpłynęły drogą elektroniczną pytania w przetargu nieograniczonym na hurtowe dostawy oleju napędowego transportem wykonawcy. Odpowiedzi w załączniku:

Załącznik 1 - Odpowiedź na pytanie 
26.02.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
03.03.2016 r.

Dodano: 21.01.2016 r.Przetarg nieograniczony

Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej PB95 transportem wykonawcy.

Treść ogłoszenia i SIWZ 

W dniu 18 lutego 2016 roku wpłynęło drogą elektroniczną do Zamawiającego pytanie w przetargu nieograniczonym na hurtowe dostawy benzyny bezołowiowej transportem wykonawcy, znak sprawy:
KPKM/ZP/01/2016. Odpowiedź w załączniku:

Załącznik 1 - Odpowiedź na pytanie 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

Wybór oferty 
26.02.2016 r.

Dodano: 18.01.2016 rRegulamin udzielania zamówień KPKM

Zapraszamy do zapoznania się z treścią i załącznikami Regulaminu udzielania zamówień w Komunalnym Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

Regulamin oraz załączniki (ZIP) 

Dodano: 22.12.2015 r.
 
strona główna   usługi   przetargi   kontakt  
© 2007 - Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.    15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-020-08-95